Điều hòa dân dụng | Trang 5 Điều hòa dân dụng | Trang 5
9/10 102 bình chọn
Bán lẻ: (04) 3782 3599
Bán buôn: (04) 3782 3599

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 • Điều hòa DAIKIN FDMG56PUV2V

  47.340.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 56.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 56 - 93 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDMG56PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDMG56PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 56.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 56 - 93 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  53.885.000
  47.340.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDMG51PUV2V

  43.226.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 51.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 51 - 85 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDMG51PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDMG51PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 51.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 51 - 85 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  49.100.000
  43.226.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDMG48PUV2V

  40.860.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 48.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 48 - 80 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDMG48PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDMG48PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 48.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 48 - 80 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  46.349.000
  40.860.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDMG42PUV2V

  37.550.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 40.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 40 - 66 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDMG42PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDMG42PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 40.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 40 - 66 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  42.500.000
  37.550.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDMG36PUV2V

  34.560.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 36.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 36 - 60 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDMG36PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDMG36PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 36.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 36 - 60 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  39.031.000
  34.560.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDBG30PUV2V

  28.000.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 28.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 28 - 46 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDBG30PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDBG30PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 28.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 28 - 46 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  31.407.000
  28.000.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN FDBG24PUV2V

  24.302.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 24.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 24 - 40 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN FDBG24PUV2V
  Điều hòa DAIKIN FDBG24PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh

  Công suất (Btu/h): 24.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 24 - 40 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  27.096.000
  24.302.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN Cassette FHC48PUV2V

  45.294.000
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 48.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 48 - 80 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC48PUV2V
  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC48PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 48.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 48 - 80 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  50.343.000
  45.294.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN Cassette FHC42PUV2V

  40.270.000
  Khuyến mãi: • Miễn phí lắp đặt và giao hàng!
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 40.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 40 - 66 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC42PUV2V
  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC42PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 40.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 40 - 66 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  46.246.000
  40.270.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN Cassette FHC36PUV2V

  37.140.000
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 36.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 36 - 60 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC36PUV2V
  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC36PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 36.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 36 - 60 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  42.256.000
  37.140.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN Cassette FHC30PUV2V

  32.832.000
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 28.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 28 - 46 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC30PUV2V
  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC30PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 28.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 28 - 46 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  37.014.000
  32.832.000 VNĐ
 • Điều hòa DAIKIN Cassette FHC24PUV2V

  27.848.000
  Mô tả sản phẩm:

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 24.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 24 - 40 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC24PUV2V
  Điều hòa DAIKIN Cassette FHC24PUV2V

  Loại máy: 1 chiều lạnh 

  Công suất (Btu/h): 24.000

  Hãng sản xuất: Daikin

  Sản xuất tại: Thái Lan

  Sản phẩm phù hợp với phòng có diện tích: 24 - 40 m2

  Gas: R22

  Điều khiển dây

  31.962.000
  27.848.000 VNĐ
Back 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Quy trình mua hàng tại Lam Hồng JSC

quy trình mua hàng

Lamhongjsc.vn - Nhà thầu cơ điện, điều hòa không khí hàng đầu

Là một công ty chuyên thi công, cung cấp các dịch vụ Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, cơ điện dân dụng và công nghiệp (Cơ điện lạnh). Công ty luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, đây là thế mạnh cạnh tranh của công ty nhằm mục tiêu: “Nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt bằng việc cung cấp đến khách hàng các sản phẩm và dịch vụ về Cơ điện lạnh tốt nhất.”... Xem thêm »